Carglass®

Pravidla používání webových stránek

Carglass.cz společnosti Carglass®

Obecná ustanovení

Belron®, Carglass® a jejich grafické obrázky (loga) jsou oficiálně registrované ochranné známky společnosti Belron Group SA a jejích dceřiných společností.

Návštěvníci oficiálních webových stránek společnosti AG Experts s.r.o., oficiálního zástupce ochranné známky Carglass® v České republice jsou povinni se řádně seznámit a plně přijmout tyto podmínky používání webu (dále jen „podmínky“) bez jakýchkoli omezení a výhrad.

AG Experts s.r.o. si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoli jednostranně změnit.

Tato stránka slouží pouze pro informační účely a žádné informace na ní publikované nejsou nabídkou  ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a nejsou rovněž veřejnou nabídkou podle ustanovení § 1780 občanského zákoníku. Chcete-li získat podrobné informace o nabídce zboží a služeb a jejich cenách, kontaktujte telefonicky zákaznické call centrum na tel. č.: 800 550 510.

Produkty a ceny

Tato stránka obsahuje informace o službách, náhradních dílech, příslušenství a dalších produktech poskytovaných společností AG Experts s.r.o. (dále jen „produkty“). Veškeré informace obsažené na tomto webu slouží pouze pro informační účely. Ceny uvedené na webu slouží pouze pro informační účely, mohou se lišit od skutečných cen v servisních střediscích společnosti AG Experts s.r.o. v době, kdy se s nimi návštěvník na webu seznámí.

Podrobnější a přesnější informace lze získat na zákaznickém call centru na tel. č.: 800 900 860 nebo v servisních centrech společnosti AG Experts s.r.o. Odkazy na zboží, práce a služby prodávané třetími stranami jsou zveřejněny pouze pro informační účely a nenaznačují, že je společnost AG Experts s.r.o. podporuje nebo doporučuje.

Odkazy na stránky třetích stran

Web může obsahovat informace o webech třetích stran. Přechod na jakýkoli jiný internetový zdroj po odkazu ze stránky se provádí na vlastní riziko uživatele. AG Experts s.r.o. není odpovědná za přesnost informací, dat, rad nebo prohlášení zveřejněných na těchto stránkách. Společnost AG Experts s.r.o. poskytuje odkazy na jiné stránky pro pohodlí návštěvníků, což však neznamená, že společnost AG Experts s.r.o. schvaluje obsah těchto stránek nebo odpovídá za jejich obsah.

Duševní vlastnictví

Veškerá práva na informace, grafické obrázky, texty a další materiály a předměty obsažené na webu (dále jen „materiály“) náleží společnosti AG Experts s.r.o., jakož i dalším třetím stranám v souladu s podmínkami dohod uzavřených mezi AG Experts s.r.o. a příslušnými třetími stranami.

Žádný z materiálů obsažených na těchto stránkách nebo jejich částech nesmí být reprodukován, používán nebo přenášen na třetí strany za účelem vytváření zisku bez předchozího písemného souhlasu společnosti AG Experts s.r.o.

Návštěvník může prohlížet a tisknout Materiály obsažené na Stránkách pro osobní použití nebo pro rozhodování o nákupu Produktů a služeb společnosti AG Experts s.r.o.

Všechny ochranné známky, loga, obchodní názvy nebo označení (včetně slovních, grafických a jiných označení nebo jejich kombinací) obsažené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti AG Experts s.r.o. nebo jí náležejí na základě užívacího práva. Jejich zveřejnění na webu nelze považovat za svolení nebo udělení práv k jejich použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti AG Experts s.r.o. nebo jejich držitelů autorských práv.

Odpovědnost

AG Experts s.r.o. dělá vše pro to, aby zajistila pravdivost informací obsažených na tomto webu. Společnost AG Experts s.r.o. však nezaručuje absolutní přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací obsažených na stránkách, není odpovědná za nepřesnosti, možné chyby nebo jiné nedostatky ve zveřejňovaných informacích a nezaručuje nepřerušovaný provoz stránek.

Společnost AG Experts s.r.o. není odpovědná za nepříznivé důsledky, jakož i za ztráty způsobené v důsledku omezení přístupu nebo v důsledku návštěvy webu a používání informací zveřejněných na webu, mimo jiné včetně ztrát za ztrátu dat a zisků , jakož i za ztráty způsobené viry, které poškodily počítačové vybavení návštěvníka.

Zavoláme vám zpět, stačí zadat vaše údaje    Souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem vyřízení mého požadavku a dále potvrzuji, že jsem se seznámil se zásadami pro zpracování osobních údajů *

    Tento web provozuje společnost Carglass®. Společnost respektuje důvěrné (osobní) informace všech, bez výjimky, osob, které web navštívili, i těch, kteří využívají služby poskytované webem; v tomto ohledu se Společnost snaží chránit důvěrnost osobních údajů (informace nebo soubor informací o jednotlivci, který je identifikován nebo může být konkrétně identifikován), čímž vytváří a poskytuje nejpohodlnější podmínky pro používání služeb webu každému uživateli.

    Tyto zásady ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) stanoví postup, při kterém společnost zpracovává osobní údaje, typy osobních údajů, které se shromažďují, účely používání těchto osobních údajů, interakce společnosti s třetími stranami, bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů. přístup k osobním údajům, jakož i kontaktní informace uživatele o přístupu, provádění změn, blokování nebo mazání vašich osobních údajů a řešení jakýchkoli dotazů ohledně praxe ochrany osobních údajů.

    Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů.